fbpx

Polacy są bogaci. Na luksus w tym roku wydaliśmy 25 mld zł

Iwona Sobczak | 14 grudnia 2019

Dobra sytuacja gospodarcza, niskie bezrobocie i dynamicznie rosnące płace przekładają się na rosnącą liczbę zamożnych oraz bogatych Polaków. W 2018 roku liczba dobrze zarabiających Polaków, czyli tych, których miesięczne zarobki przekraczają 7,1 tys. złotych brutto wyniosła ponad 1,4 mln osób, których łączne dochody wyniosły 319 mld złotych. W 2019 roku, liczba ta zwiększy się do blisko 1,6 mln, a ich łączny dochód wzrośnie o 12,6%, wynika z raportu KPMG.

KPMG, jeden z liderów wśród firm doradczych na świecie i w Polsce rokrocznie publikuje raport dotyczący rynku dóbr luksusowych w naszym kraju. Z tegorocznej, dziesiątej już edycji, jasno wynika, że bogacimy się. Według raportu, w 2019 roku prognozowana wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie o 5,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku i wyniesie ponad 25 mld złotych. Największym segmentem stanowiącym niemal dwie trzecie rynku dóbr luksusowych w Polsce pozostają samochody luksusowe i premium, a jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi tego rynku są usługi hotelarskie i SPA. Do 2024 roku segment ten może wzrosnąć nawet o blisko 60% – wynika z 10. edycji raportu KPMG poświęconego rynkowi dóbr luksusowych w Polsce.

W 2018 roku w Polsce mieszkało już ponad 234 tys. osób zarabiających ponad 20 tys. złotych miesięcznie, z czego blisko 67 tys. zarabiało powyżej 50 tys. złotych. Bardzo dynamicznie rośnie liczba Polaków o rocznych dochodach przekraczających 1 mln złotych, w 2018 roku było ich już 32,1 tys. (wzrost o 38,4% r/r), z czego najwięcej w województwach mazowieckim, wielkopolskim i małopolskim.

Kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych – co nie dziwi – są osoby bogate

Są to osoby zarabiające minimum 20 tys. zł brutto miesięcznie oraz bardzo bogate, z dochodami powyżej 50 tys. zł brutto. W 2018 roku do pierwszej grupy można było zaliczyć 234,4 tys. podatników (wzrost o 20,6 proc. r/r), a do drugiej – 66,7 tys. osób (wzrost o 33,5 proc. r/r). Ich łączny dochód wyniósł odpowiednio 155,6 mld zł i 93,7 mld zł. Z kolei najszybciej procentowo rosnącą wśród analizowanych grup są Polacy zarabiający powyżej 1 mln złotych brutto rocznie. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w 2018 roku takich osób było 32,1 tys., co oznacza wzrost aż o 38,4 proc. r/r, a ich łączne dochody wyniosły 68,8 mld zł.

Rok 2018 okazał się być bardzo dobry gospodarczo dla Polski. Drugi najwyższy wzrost PKB w UE, niskie bezrobocie i dynamicznie rosnące płace przyczyniły się do powiększenia grupy dobrze zarabiających o miesięcznych zarobkach powyżej 7,1 tys. zł brutto. Względem 2017 roku liczba osób dobrze zarabiających zwiększyła się o niemal 20 proc. i przekroczyła granicę 1,4 mln, a w bieżącym roku może wzrosnąć już do 1,58 mln. Dla porównania dekadę temu mieszkało w  Polsce 578 tys. osób o takich dochodach. Szacujemy, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba osób dobrze zarabiających w całym kraju zwiększy się do 2 mln – mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

116 tys. Polaków posiada aktywa warte ponad 1 mln dolarów

Na bogactwo Polaków można spojrzeć również pod względem liczby osób należących do kategorii HNWI (ang. high net worth individuals). W 2019 roku w Polsce mieszka już prawie 116 tys. osób kwalifikujących się do kategorii HNWI, czyli osób, których majątek netto przekracza wartość 1 mln dolarów. Pod tym względem Polska wyprzedziła już Finlandię i Grecję, wciąż jednak daleko nam do wielu krajów zachodniej Europy. Niezmiennie na pierwszym miejscu pozostaje Wielka Brytania, gdzie mieszka blisko 2,5 mln HNWI oraz Niemcy i Francja z liczbą ponad 2 mln osób, których majątek netto przekracza 1 mln dolarów. W strukturze HNWI w Polsce dominują osoby z majątkiem o wartości między 1 a 5 mln dolarów, których jest ponad 104 tys. Aktywa warte powyżej 100 mln dolarów posiada 147 osób, z czego zaledwie 14 osób dysponuje majątkiem większym niż 500 mln dolarów.

Na koniec drugiego kwartału 2019 roku całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wynosiła ponad 2 bln złotych, co oznacza wzrost o 7,2 proc. w  stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Warto zaznaczyć, że połowę aktywów Polaków stanowią depozyty i gotówka, z czego 10 proc. wszystkich aktywów stanowi gotówka. Od ostatniego roku wartość majątku trzymanego przez Polaków w gotówce wzrosła o blisko 11 proc.

Usługi hotelarskie i SPA, biżuteria i alkohol najszybciej rozwijającymi się segmentami rynku dóbr luksusowych

Stale powiększająca się grupa bogatych i bardzo bogatych Polaków napędza rynek dóbr luksusowych, którego szacunkowa wartość w 2019 roku może wynieść ponad 25 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4 proc. w stosunku do 2018 roku. Z optymizmem można również patrzeć na prognozy dot. rynku w ciągu najbliższych 5 lat, według których w 2024 roku polski rynek dóbr luksusowych przekroczy wartość 38 mld zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce pozostają samochody luksusowe i premium. W 2019 roku wartość tej kategorii może osiągnąć poziom 16,3 mld zł. Kolejnym pod względem wielkości w Polsce jest segment luksusowej odzieży i akcesoriów, który w bieżącym roku może osiągnąć wartość 3,1 mld zł.  Zgodnie z zakładanym prognozowanym średnim rocznym wzrostem na poziomie 4,6 proc. w latach 2019-2024, wartość luksusowej odzieży i akcesoriów w 2024 roku osiągnie prawie 4 mld złotych. Największy udział w tym segmencie zajmują ubrania (63 proc.), jednak najwyższy wzrost osiągnął segment obuwia, powiększając się o ponad 9 proc. r/r.

Najszybciej rozwijającym się obecnie segmentem rynku dóbr luksusowych są usługi hotelarskie i SPA, które wzrosły o 11,7 proc. r/r.

Według szacunków KPMG kategoria usług hotelarskich i SPA w 2024 roku  może osiągnąć wartość 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 58 proc. względem bieżącego roku. Dynamicznie rozwijają się także segmenty luksusowych alkoholi i biżuterii (wzrosty o ok. 8-9 proc. r/r).

Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w 2019 roku może wynieść 25 mld złotych. Najszybciej rozwijającym się segmentem są usługi hotelarskie i SPA, które według szacunków wzrosną w tym roku o 12% r/r. Na uwagę zasługuje też kategoria alkoholi, która może osiągnąć wartość 1,3 mld zł. Nadchodzące spowolnienie gospodarcze może mieć wpływ na niewielki spadek wzrostu popytu, jednak dzięki rosnącej zamożności i zmianie stylu życia Polaków wydaje się, że rynek dóbr luksusowych mimo wszystko będzie rosnąć. Szacujemy, że w 2024 roku rynek dóbr luksusowych może osiągnąć wartość powyżej 38 mld zł, co stanowiłoby wzrost o 51% względem 2019 roku – podkreśla Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

Bogaci Polacy najczęściej kupują luksusowe kosmetyki i perfumy

Polacy biorący udział w badaniu KPMG, których miesięczne zarobki przekraczają 20 tys. złotych miesięcznie deklarują, że bogactwo dla nich to przede wszystkim niezależność, prestiż i  odpowiedzialność. Z kolei czynnikami, które pomagają osiągnąć odpowiedni status społeczny są przede wszystkim szczęście (57 proc. wskazań), pochodzenie społeczne (53 proc. wskazań) oraz sprzyjająca sytuacja polityczno-gospodarcza (50 proc. wskazań).

Odpowiednio wysokie zarobki umożliwiają robienie luksusowych zakupów. Zdaniem najlepiej zarabiających Polaków, luksusowe produkty cechują przede wszystkim prestiż marki (66 proc.), unikalność (62 proc. wskazań) oraz jakość i niezawodność (60 proc.). Ankietowani zarabiający miesięcznie powyżej 20 tys. złotych zadeklarowali, że w ciągu ostatniego roku dokonali zakupów luksusowych perfum (82 proc. wskazań), odzieży i obuwia (71 proc.) lub biżuterii i zegarków (62 proc.). Prawie dwie trzecie z nich na zakup luksusowych produktów deklaruje wydatki powyżej 11 proc. swoich rocznych dochodów.

Luksus zaczyna się od 1 tys. złotych – za wino

Dobra luksusowe nie mają jednej, uniwersalnej definicji. Zdaniem Polaków, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, samochód można uznać za luksusowy jeśli kosztuje powyżej 315 tys. zł. Z  kolei 1 mkw luksusowego apartamentu wykończonego w najwyższym standardzie to wydatek blisko 30 tys. zł. Zagraniczne wczasy w to wydatek minimum 10,6 tys. zł. Luksusowy wyjazd weekendowy do SPA dla dwóch osób to wydatek rzędu 4 600 zł. Jeśli chodzi o garderobę, o luksusie można mówić, gdy damska sukienka kosztuje minimum 3 100 zł, torebka 2 800  zł, a buty 2 100 zł. W przypadku mężczyzn, luksusowy garnitur powinien kosztować minimum 6 600 zł, buty 1 900 zł a zegarek przynajmniej 7 700 zł. Kolacja dla dwóch osób w restauracji – 1 900 zł, a butelka luksusowego wina – 1 000 zł.

Receptą na sukces finansowy zdaniem 81 proc. respondentów jest podjęcie ryzyka. Największe różnice między poszczególnymi pokoleniami badanych są widoczne w przypadku opinii, że każdy ma szansę dobrze zarabiać, o ile tylko się postara. Ponad dwie trzecie przedstawicieli pokolenia millenialsów zgodziło się z tym stwierdzeniem, podczas gdy w grupie najstarszych osób (od 51 lat) odsetek wyniósł 39 proc.

Zobacz także: