fbpx

Kobiety nadal stanowią mniejszość w private equity i venture capital

CEO Style | 15 listopada 2021

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), organizację Level20 i Fundusz Inwestycyjny Abris, kobiety stanowią 16 proc. pracowników polskiego sektora private equity i 23 proc. zatrudnionych w strukturach funduszy venture capital.

Twórcy raportu podkreślają, iż jedynie 8 proc. kobiet zajmuje wyższe stanowiska kierownicze w private equity. W strukturach venture capital nie jest lepiej, gdyż liczba ta jest wyższa o zaledwie jeden procent. Z kolei w kadrze kierowniczej średniego szczebla szacunki te wynoszą odpowiednio: 13 i 24 proc. Na niższym poziomie hierarchii zaś, kobiet jest już więcej, bo 31 proc. w sektorze PE i  41 proc. w strukturach VC.

Kobieta szef to wciąż rzadkie zjawisko w strukturach private equity czy venture capital

Do niepokojących wniosków należy jednak fakt, że aż 28 proc. ankietowanych firm private equity nie ma ani jednej kobiety w swoich zespołach inwestycyjnych. Według Barbary Nowakowskiej, dyrektor zarządzającej PSIK,  jedną ze strukturalnych przyczyn nierównowagi płci jest niewystarczające przyciąganie kobiet na etapie wejścia do branży. – Musimy aktywnie przekazywać studentkom i młodym profesjonalistkom informacje o wykonywanej przez nas pracy i o tym, dlaczego jest ona zawodowo satysfakcjonująca – podkreśla Barbara Nowakowska.

Różnorodność płci jest szeroko dyskutowana i uznawana jako słuszne działanie, zarówno z punktu widzenia równości, jak i od praktycznej strony biznesu. Osiem procent kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych w PE/VC w Polsce to wynik, który wzywa do zmian. Według twórców raportu obecnie doświadczamy najlepszego momentu na radykalną zmianę, bowiem pandemia zmieniła podejście do pracy oraz organizacje, tworząc nowe wzorce.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 32 spółek typu private equity i venture capital, które mają biura w Polsce i są zarejestrowane w Związku Polskich Inwestorów Kapitałowych. To pierwszy raport na temat liczby kobiet pracujących na stanowiskach inwestycyjnych w polskiej branży z tego sektora, dostarczający danych na temat różnorodności płci, w tym poziomu strukturalnego, w zespołach inwestycyjnych w Polsce.

Zobacz także: